Giv naturen en stemme til kommunalvalget!

Danmarks natur er i krise og de truede arter kæmper for at finde føde og levesteder. Stem på en politiker med en grøn dagsorden den 16. november, så vi alle kan få mere natur, hvor vi bor.

Vil du have mere natur hvor du bor?

Stadig flere dyr og planter kommer på listen over truede arter, fordi der er akut mangel på levesteder og føde til dem. Vi har derfor brug for mere og bedre natur!

Den gode nyhed er, at vores kommuner sidder med nøglen til løsningen, da de har større indflydelse på naturområdet end nogen anden myndighed i Danmark. Vores valg af kommunalpolitikere har derfor afgørende betydning for, om vi kan skabe positive forandringer for naturen. 

Genopretning af ådale, fredning af skove, grøftekanter fulde af vilde blomster. Det er alle indsatser, der er guld værd for biodiversiteten - og for os borgere, som kan få endnu flere fantastiske naturoplevelser, hvor vi bor.

Giv naturen en stemme til kommunalvalget den 16. november!

Vi guider dig til et grønnere valg nedenfor.

Sortplettet blaafugl

Guide til et grønt valg

Sådan gør du valget mere grønt i din kommune. 

Hvad kan du gøre for at vise kommunalvalgskandidaterne i din kommune, at du vil have helt konkrete indsatser for natur, miljø og klima i den kommende valgperiode?

Og hvordan finder du ud af, hvilke kandidater der har størst ambitioner på naturens vegne i din kommune?

Få svar på dette og meget mere her:

Anacamptis pyramidalis 2

Bonderøven: Vi skal have mere natur i byerne

Hvad kan kommunerne kan gøre for at skabe mere og bedre natur? Frank Erichsen tager os med ud og ser på nogle gode eksempler - og fortæller, hvorfor man har droppet de veltrimmede græsplæner i Aarhus til fordel for et smukt blomsterflor.

Naturpræsident: Lad de gamle træer stå

Frederiksberg Kommune har indført forbud mod at fælde træer, som er over 25 år gamle. Det er en del af en indsats for at forbedre kommunens biodiversitet. Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, er taget ud for at kigge nærmere på Frederiksbergs træpolitik.

Kommuner giver naturen en hjælpende hånd

Hvad kan din kommune gøre for naturen?

Kommunerne spiller en afgørende rolle for at skabe mere og rigere natur i Danmark - de kan gøre en masse ting, for aktivt at stoppe tabet af biodiversitet, til gavn for naturen og til glæde for borgerne.

Danmarks regering forpligtede sig i 2010 på at standse tabet af biologisk mangfoldighed senest i 2020 - men her, på den anden side af deadline, mister dyrene og planterne fortsat levesteder og et alarmerende højt antal arter er truede.

Kommunen har størst indflydelse og flere handlemuligheder på naturområdet end nogen anden myndighed i Danmark. Det er et stort ansvar, der hviler på kommunernes skuldre og derfor er det vigtigt, at kommunerne arbejder strategisk og langsigtet med, at sikre naturen bedre vilkår.

Høvblege Møn

Hvordan kan I få mere og bedre natur i din kommune?

Det, naturen i Danmark har allermest brug for, er mere plads.

Kommunerne kan gøre en masse for at skabe mere plads til naturen. Her kan du læse mere om nogle af de ting, kommunerne kan gøre - og finde links til flere ressourcer, som du kan gøre kommunerne opmærksomme på. 

WEB B (2) (1)